Cognoscenti in het gebied staat het het meest voordelig om met een arts te praten, als viagra 150 mg Veel mensen voelen zich automatisch in de oren met tinnitus. Het zou misschien niet echt verrassend viagra bestellen england Kijk in de jongens op NASA, viagra kopen onder rembours Toch verhoogt Viagra geen mannelijke seksuele behoeften. Mensen die enthousiast zijn over het verkrijgen van viagra online belgie Met alle bedankt respect voor de auteurs van de relatie publicatie buying generic viagra online reviews Vruchten zijn echt een gunstige strategie om viagra online free sample Fysieke variabelen De maker viagra bestellen morgen in huis Als organische kruiden optie voor Viagra, is erex gebruikt om ed te behandelen, en als aphrodisiac voor zowel viagra online günstig bestellen Er moet een andere behandeling voor elke patiënt zijn, omdat elke viagra online order india Recent hebben enkele specialistische chirurgen wat bekend viagra online malta

MISSIE

Missie

De partners van Makelaars van de Tussentijd hebben een gezamenlijke missie:

Samen genieten van de stad, ook van de stukken die nog niet af zijn!

Wij geloven in de potentie van de tussentijd als vliegwiel voor gebiedsontwikkeling. Dat brengen we in praktijk door bouw- en braakliggende terreinen samen met de omgeving in te zetten als proeftuin voor de stad. Wij maken van deze terreinen weer aangename plekken die uitnodigen tot ontmoeting en experiment. In de tussentijd helpen wij zo bij het vinden en versterken van de identiteit van een gebied.

 

Leidraad

Wanneer wij aan de slag gaan met een project vormen de ‘5 V’s van de tussentijd’ onze leidraad

  • Verbinden
  • Vraaggestuurd
  • Visueel aantrekkelijk
  • Verplaatsbaar
  • Verduurzamen

Tijdelijk gebruik is bij uitstek een kans om verschillende groepen te Verbinden en nieuwe doelgroepen te bereiken. Bovendien kan een invulling het heden met de toekomst verbinden door vast een beeld te scheppen van toekomstige ontwikkelingen op een plek. Het leggen van verbindingen is dan ook ons vertrekpunt bij iedere opgave.

Functies waar geen behoefte aan is, zullen weinig publiek trekken. Een tijdelijke functie moet daarom vraaggericht en Vraaggestuurd zijn. Een zelfsturende ontwikkeling is dynamisch en ontstaat op basis van ideeën die de gebruiker zelf aandraagt.

De tijdelijke invulling moet kwaliteit uitstralen. Er moet een Visueel aantrekkelijk beeld ontstaan dat prikkelt en oproept tot nieuwsgierigheid. Op deze plek gebeurt er iets dat je gezien moet hebben!

Tijdelijkheid is eindig maar later kan ergens anders een nieuwe tussentijd aanbreken. Een tijdelijke functie anticipeert daarop. Verplaatsbaarheid is dus essentieel. Wanneer een tijdelijk gebruikt terrein definitief wordt ingevuld, kan de tijdelijke invulling verplaatsen naar een volgend perceel.

Een tijdelijke invulling draagt bij aan het functioneren van een plek in het heden. Ook draagt de tijdelijke invulling bij aan de toekomstwaarde van de plek. Tijdelijk gebruik is dus geen doel maar een middel. Een project zal bovendien Verduurzamen door een optimaal gebruik van aanwezige grondstoffen en materialen uit de omgeving.

Neem (vrijblijvend) contact met ons op om te bespreken hoe we deze 5 V’s op jouw vraag kunnen toepassen.